Onze uitgaven

HnL Media geeft in 2023, twee magazines uit:Waarom kiest HnL Media voor offline?

Er zijn talloze onderzoeken gedaan naar de aantrekkingskracht van printed media met steeds hetzelfde resultaat:


’offline is voor inspiratie
en online is voor informatie’


Een tweede belangrijke uitkomst van de onderzoeken is dat het waarheidsgehalte van artikelen in printed media hoger wordt ingeschat dan het waarheidsgehalte van online artikelen. Bij offline media is de ‘afzender’ duidelijk. Dat geeft de lezer het gevoel betrouwbare informatie te lezen, die is samengesteld door een ervaren team / redactie / uitgever. Tot slot wordt aangegeven dat het even lekker wegkruipen met een magazine een écht ontspanningsmoment oplevert en aan de omgeving het signaal afgeeft:
‘ik doe nu iets voor mijzelf; laat mij maar even met rust’.


Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!