Disclaimer HnL Media

Deze website met alle onderdelen, met uitzondering van bepaalde (hyper)links en afbeeldingen, is eigendom van HnL Media. Het is niet toegestaan om deze website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HnL Media. Deze toestemming is niet benodigd voor stikt persoonlijk, niet commercieel gebruik.


De, op deze website, getoonde informatie is door HnL Media met voortdurende aandacht en zorg samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.


De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld of aangepast. HnL Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving door te voeren.


Hoewel HnL Media alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie of berichten die door gebruikers van de website via het internet worden verzonden. Bepaalde hyperlinks in deze site kunnen leiden naar websites buiten het domein en verantwoording van HnL Media en zijn puur ter informatie van de bezoeker opgenomen. Wanneer deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van HnL Media. Hoewel HnL Media uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door HnL Media worden onderhouden, wordt afgewezen.


HnL Media sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met haar website.